English
Начало Етапи на конкурса Компании Регистрация за студенти Партньори Контакти Проектът досега


Концепция:
"HR в действие 3" запазва идеята на досегашните две издания на конкурса. Той цели да даде възможност на студенти от специалности, свързани с управление на човешките ресурси, да покажат своите знания и умения. Тази година обаче се променя форматът. Проектът ще представлява състезание, в което в рамките на един ден студентите ще бъдат включени в различни активности – тип игри, в които ще имат възможност да покажат своите знания, умения, качества.  Игрите са подбрани и организирани така, че да позволят на студентите да разкрият своя потенциал. Докато те са ангажирани в различните активности, представители на компаниите, участващи в проекта, ще ги наблюдават, за да изберат онези от тях, които да поканят на практика в компанията или на последващи интервюта/оценки с цел да определят дали и по какъв начин биха могли да работят заедно.

Етапи на конкурса:
Фаза 1 – Набиране на компании
 
За да стартира конкурсът първото необходимо условие е уточняването на участващите компании. На този етап компаниите, готови да се включат, трябва единствено писмено да потвърдят участие, като изпратят имейл на адрес: pgospodinova@bapm.bg
Заявилите желание компании се представят на сайта на състезанието, като посочват кратка информация за компанията.

Фаза 2 – Кандидатстване
Период: 3 януари 2017 г. – 3 февруари 2017 г.

Това е етапът, в който се набират желаещите да участват студенти. Те се регистрират за участие чрез онлайн формата на този сайт. След регистрацията от всеки студент ще бъде поискана кратка информация относно мотивацията му да избере да се развива в сферата на управлението на човешките ресурси и конкретно да се включи в конкурса.

Фаза 3 – Определяна на допуснатите кандидати
Период: 6 февруари 2017 – 17 февруари 2017 г.

Организаторите сформират комисия, която преглежда информацията за мотивацията на всеки от участниците, заявили желание за участие, и на база на нея и на допълнителни въпроси към студентите, ако имат такива, определят кандидатите, които да преминат във финалната фаза на конкурса

Фаза 4 – Финал
Дата: 4 април 2017 г.

Финалът на конкурса представлява събитие, на което допуснатите участниците биват ангажирани в различни активности – тип игри, казуси, симулации, в рамките на един ден. Активностите са така разработени, че да позволят на участниците да разрият своя потенциал от гледна точка на знания, умения, качества, личностни характеристики и др. Сред заложените умения ще бъдат критично мислене, решаване на проблеми, вземене на решения, организационни умения, комуникационни умения, работа в екип. Докато участниците преминават през различните активности, представители на компаниите ще ги наблюдават, за да изберат онзи участник, с който биха желали да продължат взаимоотношенията си – като вземат на практика, като ангажират в проект на компанията, като проведат допълнителни разговори и/или оценки, за да преценят дали и как биха могли да работят заедно. Въможно е повече от една компания да предложи последващи възможности на един и същи студент. Преценка на студента е коя от тях да избере.

©2021 bapm.bg. Всички права запазени.